Změny cen distribuce v roce 2016

Změny cen distribuce 2016 www.setrimezdroje.czStejně jako každý rok se od 1. 1. letošního roku změnily ceny distribuce elektrické energie a zemního plynu a doprovodných poplatků. Tyto ceny jsou platné vždy na příslušný kalendářní rok a jsou stejné pro všechny odběratele ve stejné kategorii (domácnost či podnikatel) na daném území. Na rozdíl od předchozích let jsou letos změny výraznější především kvůli změně ve výpočtu příspěvků na podporu výroby elektřiny z podporovaných zdrojů energie. Pojďme se podívat, co se změnilo.

 

Elektrická energie

V souladu s novelou energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích se od 1. 1. 2016 změnil způsob výpočtu některých regulovaných plateb u elektrické energie.

První výraznou změnou je jiný výpočet příspěvku na činnost společnosti OTE, a.s., která působí jako operátor trhu a mimo jiné vede údaje o tom, u kterého dodavatele energií je každé odběrné místo. V minulých letech se výše příspěvku odvíjela od výše spotřeby v odběrném místě (v roce 2015 se platilo 6,94 Kč bez DPH za každou spotřebovanou MWh). Od 1. 1. 2016 je příspěvek počítán jako fixní částka 6,58 Kč bez DPH za každý měsíc a každé odběrné místo.

Jak se to projeví ve vyúčtování?

Pokud máte spotřebu u jednoho elektroměru vyšší než přibližně 12 MWh ročně, zaplatíte ve výsledku méně než v minulém roce. Čím větší spotřeba, tím větší rozdíl. Na druhou stranu, pokud máte spotřebu nižší, zaplatíte více. Např. standardní domácnost se spotřebou 1,5 MWh zaplatí příspěvek o 83 Kč ročně vyšší.

Nejvíce se toto zvýšení projeví u malých odběrů, jako jsou chaty, garáže, sklepy či zahrady. U nich se v minulých letech příspěvek mohl pohybovat v řádu korun nebo dokonce halířů. Od letošního roku zaplatíte za každý elektroměr 95,5 Kč ročně bez ohledu na to, kolik u něj spotřebujete elektřiny.

 

Druhou výraznou změnou je jiný výpočet příspěvků na podporu výroby elektřiny z podporovaných zdrojů energie (OZE). Stejně jako u příspěvku na operátora trhu se v minulých letech i příspěvek na OZE počítal z celkové spotřeby elektrické energie. V minulém roce jste za každou spotřebovanou MWh zaplatili 495 Kč bez DPH (s DPH tedy 599 Kč).

Nově se příspěvek počítá jako součin proudové hodnoty (A) hlavního jističe, počtu měsíců a ceny 23,96 Kč/A/měsíc. Zní to složitě, ale v praxi to znamená, že máte-li jistič 3x25A, bude se pro Vás roční příspěvek počítat následovně:

3 x 25 A x 12 měsíců x 23,96 Kč = 21 564 Kč bez DPH

Pozitivní zpráva je, že u tohoto příspěvku nikdy nezaplatíte více než v minulém roce. Je nastaveno, že pokud takto vypočítaná částka překročí částku dle původního výpočtu (tzn. počet MWh x 495 Kč), uplatní se původní výpočet. V podstatě jsou zde dva způsoby výpočtu a Vy vždy zaplatíte nižší částku.

To znamená, že domácnost se spotřebou 1,5 MWh ročně a jističem 3x25A nebude platit výše uvedených 21 564 Kč, ale 743 Kč bez DPH ročně.

Na novém způsobu výpočtu příspěvku ušetří nejvíce odběrná místa s vysokou spotřebou. V případě jističe 3x25A bude letošní příspěvek nižší než loňský pro odběrná místa se spotřebou nad 44 MWh.

Vzhledem k této skutečnosti nabývá na významu optimalizace hlavního jističe. Přečtěte si článek, který o ní pojednává.

 

Kromě těchto dvou výrazných změn došlo meziročně také k drobným úpravám v cenách distribuce. Dle ERÚ vzrostou v roce 2016 náklady na regulované složky u domácností průměrně o 1,8 % a u malých podnikatelů odebírajících elektrickou energii z nízkého napětí klesnou průměrně o 2,5 %.

 

Obrázek 1: Očekávané průměrné změny regulovaných cen v jednotlivých distribučních územích (Zdroj: ERÚ).

Změny cen distribuce elektřiny 2016

 

Zemní plyn

V případě zemního plynu se u regulovaných složek ceny neudály žádné velké změny jako u elektřiny. Příspěvek na OTE, a.s. se nadále počítá dle spotřeby, jen se zvýšil z 1,16 Kč na 1,28 Kč bez DPH za MWh.

Průměrně vychází regulovaná složka ceny zemního plynu na území ČR na 199,97 Kč za MWh a oproti roku 2015 se regulované složky zvýšily průměrně o 2,7 %. Největší zvýšení a zároveň nejvyšší náklady na distribuci zemního plynu jsou na území Pražské Plynárenské Distribuce, a.s., nejmenší naopak v distribučním území RWE GasNet, s.r.o.

 

Obrázek 2: Vývoj průměrných regulovaných cen plynu (distribuce, přeprava, OTE) pro zákazníky podle jednotlivých distribučních společností v ČR (Zdroj: ERÚ).

Změny cen distribuce plynu 2016

Komentáře