Zdražení až o 30 %… Nastal čas se rozloučit s dodavatelem?

Letošní jaro je na trhu s energiemi velmi turbulentní. V březnu jsme byli svědky krachu jednoho z dodavatelů a nyní začátkem dubna proletěla médii informace o zvýšení cen u jiného, mimochodem v České republice poměrně známého dodavatele. Není jím nikdo jiný než společnost ČEZ Prodej a.s.

ČEZ Prodej a. s. zvýšil s účinností od 1. 4. 2018 ceny elektřiny pro domácnosti i firmy u smluv na dobu určitou 1, 2 nebo 3 roky. Dále oznámil, že od 1. 6. 2018 se zvýší i ceny pro domácnosti u smluv na dobu neurčitou. Zdražení se tak dříve či později dotkne velké části zákazníků.

V médiích se sice píše, že v průměru se bude zdražovat o 4 %, ale realita může být jiná.

U některých sazeb dochází ke zdražení téměř o 30 %. Největší zdražení je v případě tříleté smlouvy pro domácnosti se sazbou na ohřev vody. Tady se v nízkém tarifu (tedy v tom, který se používá právě pro ohřev vody) zdražila elektřina o 29,89 %.

O čem se rovněž moc nemluví, je skutečnost, že se u všech ceníků elektřiny pro domácnosti zvyšuje položka nazvaná „stálý měsíční plat“ ze 60 Kč na 69 Kč bez DPH. Jedná se o položku, která se platí každý měsíc za každý elektroměr bez ohledu na spotřebu. I tady se jedná o 15% zvýšení ceny proti původní částce, a toto zaplatí každá dotčená domácnost.

Jak se zdražení projeví u domácností?

Pro lepší představu toho, jak se zdražení projeví na nákladech, jsem vypracovala vzorová porovnání. Jedná se modelové domácnosti či firmy. Pokud chcete vědět, jak se zdražení dotkne přímo Vás, ráda Vám to spočítám na míru.

A nyní ta porovnání. Přikládám tabulky, kde je vidět cena elektřiny za rok (bez poplatků za distribuci a obnovitelné zdroje) dle původních i nových ceníků. V zeleně podbarveném řádku je cena, kterou umím klientům v současnosti zajistit. V posledním sloupci tak naleznete výši ztráty, kterou s tímto ceníkem máte v porovnání s cenou, kterou bych Vám uměla zařídit. Jinými slovy je zde uvedeno, o kolik ročně zaplatíte víc, než je nutné.

Pokud jste běžná domácnost, která používá elektřinu pouze na spotřebiče (netopí s ní ani neohřívá vodu) a má spotřebu 1,5 MWh ročně, vychází to u Vás přibližně takto:

ČEZ zdražení elektřiny pro domácnost - 1,5 MWh v D02d

Nově na tom budou cenově nejhůře domácnosti, které uzavřely smlouvu na dva roky. Dříve byl tento ceník nabízen pod názvem ČEZ GARANT PLUS (nově pojmenován jako Elektřina na 2 roky) a byl to jeden z nejčastěji nabízených a sjednávaných ceníků. Má jej tedy velké množství domácností. Dojde zde k největšímu zdražení a nově bude tento druhým nejdražším hned po ceníku na dobu neurčitou.

Když se podíváme na domácnosti, kde se elektřinou ohřívá voda a topí, dostáváme se do již poměrně velkých cenových rozdílů. Mezi starými a novými ceníky i mezi tím, jakou cenu dokážu momentálně svým klientům zařídit. Porovnání je pro spotřebu 17 MWh ročně.

ČEZ zdražení elektřiny pro domácnost - 17 MWh v D57d

Původně velmi zajímavý ceník na tři roky zdraží při této spotřebě o 3,5 tisíce korun ročně. U smluv na dva roky se cena zvýší dokonce o 4 tisíce ročně. Stejně jako v případě předchozího porovnání se tak smlouvy na dva roky stanou nejméně výhodnými mezi smlouvami na dobu určitou.

U této spotřeby bych i v případě nejlevnějšího dostupného ceníku ČEZu dokázala domácnosti snížit náklady o více než 3 tisíce ročně. A u smlouvy na dobu neurčitou dokonce o téměř 7,5 tisíc ročně.

Jak jsou na tom firmy?

Firemní odběry elektřiny jsou na tom se zdražením podobně jako domácnosti. Jen u firem jsou často výrazně větší spotřeby než u domácností, proto se zde i zdražení projeví výrazněji.

Ceník u smlouvy na jeden rok má nově stejné ceny jako smlouvy na dobu neurčitou (ceník s názvem Comfort), u kterých se v případě firem zatím cena nezvyšuje. Pokud tedy máte smlouvu na jeden rok, vytrácí se veškeré cenové výhody, které by Vám z tohoto úvazku měly plynout.

Zde naleznete porovnání pro firmy, které s elektřinou netopí, ani neohřívají vodu a mají spotřebu 10 MWh ročně. V zeleném řádku je opět uvedena cena, která v současnosti na trhu dostupná, a v posledním sloupci rozdíly jednotlivých ceníků oproti této ceně.

ČEZ zdražení elektřiny pro firmy - 10 MWh v C02d

K největšímu zdražení dochází u firem u smluv na jeden rok. I v případě nejlevnějšího ceníku je možné u spotřeby 10 MWh ročně ušetřit téměř 2 tisíce korunu nejdražšího ceníku potom více než 4 tisíce korun.

U firem, kde se elektřinou již ohřívá voda a topí, se nárůst nákladů po zdražení pohybuje v řádů tisíců ročně. Tento příklad je pro spotřebu 30 MWh ročně. Čím vyšší spotřebu firma má, tím větší bude nárůst jejích nákladů.

ČEZ zdražení elektřiny pro firmy - 30 MWh v C45d

I zde platí, že k největšímu zdražení dochází u smlouvy na jeden rok. Zároveň je zde i výrazně větší potenciál pro snížení nákladů. U nejlevnějšího ceníku by se při této spotřebě a nových cenách dalo ušetřit ročně přes 5 tisíc korun a u nejdražšího více než dvakrát tolik, téměř 12 tisíc korun.

Co s tím nyní můžete dělat?

Podle zákona máte při zvýšení ceny možnost od smlouvy odstoupit. U smluv na dobu určitou, které se zdražily od 1. 4. 2018, možná už tuto možnost mít nebudete, ale ČEZ Prodej a. s. současně se zvýšením ceny mění také obchodní podmínky pro všechny zákazníky. Přibližně do poloviny května tak můžete odstoupit od jakékoliv smlouvy na dodávky elektrické energie i zemního plynu.

Chcete vědět, jak se zdražení dotkne přímo Vás a jak se mu dá vyhnout?

Propočítám Vám to a pomůžu se s dodavatelem rozloučit.

Klikněte na odkaz níže, zanechte mi svůj kontakt a já Vám na něj pošlu více informací.

Chci se vyhnout zdražení

Komentáře