Z čeho se skládá cena plynu

Z čeho se skládá cena plynu www.setrimezdroje.czCelá řada domácností a firem využívá k vaření, ohřevu vody nebo vytápění zemního plynu. Náklady na tuto komoditu tedy patří k nezbytnostem jejich každodenního života. Za co konkrétně se v případě zemního plynu platí? Z čeho se skládá cena, kterou Vám účtuje dodavatel? Odpovědi na zmíněné otázky naleznete právě v tomto článku.

 

Oproti elektrické energii je výpočet nákladů na zemní plyn u maloodběru výrazně jednodušší, protože zde není tolik účtovaných položek.

Celková částka na zemní plyn se skládá z:

  • dodávky zemního plynu
  • distribuce zemního plynu
  • příspěvku na činnost operátora trhu
  • daně ze zemního plynu a DPH

Pojďme se společně podívat detailněji, co se pod jednotlivými pojmy skrývá.

Dodávka zemního plynu

Tato část nákladů je platbou za samotnou komoditu, kterou spotřebujeme většinou k tvorbě tepla. Skládá se ze dvou položek, přičemž první položkou je cena za spotřebovanou kWh a druhou položkou stálý měsíční plat nebo v případě větších odběrů cena za denní rezervovanou kapacitu. Odběr zemního plynu se sice měří v m3, ale pro účely vyúčtování se přepočítává na kWh.

V ceníku dodavatele je stanovena cena pro Vaše pásmo spotřeby, která se násobí Vaší spotřebou dle plynoměru. K takto získané částce se ještě připočítají administrativní poplatky za správu odběrného místa, tzv. stálé měsíční platy, což jak vyplývá z názvu, jsou poplatky, které se účtují za každý měsíc odběru. U některých dodavatelů se jejich výše může odvíjet od spotřeby. V případě velkých odběrů zemního plynu se místo stálých měsíčních platů účtuje poplatek za tzv. denní rezervovanou kapacitu, který je stanoven jako částka za rezervování 1000 m3.

Náklady na dodávku zemního plynu jsou jedinou neregulovanou složkou celkových nákladů a jako jediné se dají ovlivnit změnou dodavatele. Jak si správně vybrat dodavatele pro svou spotřebu si můžete přečíst zde.

Distribuce zemního plynu

Tato část představuje náklady na skladování a dopravu zemního plynu do Vašeho odběrného místa. Jedná se o položky, které jsou regulované a pro všechny odběratele na daném distribučním území stejné. Jediný způsob, jak výši těchto nákladů ovlivnit, je snížením spotřeby zemního plynu.

Stejně jako v případě dodávky, i zde se cena skládá ze dvou položek. Platí se pevná cena stanovená ceníkem, která se násobí množstvím spotřebovaného plynu. Její výše se stanovuje podle pásma spotřeby, do kterého Vaše odběrné místo spadá (tedy dle výše Vaší spotřeby). Kromě toho se platí také stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu stanovený opět dle pásma spotřeby, ale účtovaný měsíčně, nebo v případě velkých odběrů opět cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu.

 

K takto získané částce se připočítá příspěvek na činnost operátora trhu, tedy společnosti OTE, a.s., který se odvíjí od výše reálné spotřeby. Dále se připočítá daň ze zemního plynu za každou spotřebovanou kWh. Od platby daně ze zemního plynu jsou osvobozeny domácnosti, kde se zemní plyn používá na tvorbu tepla. Úplně na závěr se ke všem takto spočítaným položkám připočítá 21% DPH a celková částka, kterou musí odběratel zaplatit, je na světě!

Podívejte se také, z čeho se skládá cena elektrické energie.

Komentáře