Z čeho se skládá cena elektřiny

Z čeho se skládá cena elektřiny www.setrimezdroje.czElektřina je něco, bez čeho si většina lidí v současnosti nedokáže představit život. Je to něco, co všichni platíme a v mnoha případech za to neplatíme málo. Za co vlastně platíme? Z čeho se skládá cena elektřiny? Přesně tyto otázky Vám dnes pomohu osvětlit.

 

 

Celková částka, kterou nám účtuje dodavatel elektrické energie v případě odběru z nízkého napětí, sestává ze součtu mnoha různých položek, které bychom mohli zahrnout do několika kategorií.

Platíme za:

  • dodávku elektrické energie
  • distribuci elektrické energie
  • související služby
  • daň z elektřiny a DPH

Pojďme se podívat, co se skrývá pod jednotlivými pojmy.

Dodávka elektrické energie

Pod tímto označením se skrývají náklady za samotnou elektřinu – tedy tu neviditelnou a nehmotnou komoditu, díky které můžeme využívat všech vymožeností moderní doby. Toto je jediná část celkových nákladů na elektrickou energii, která není regulována a kterou si dodavatel energií nastavuje sám. Je to tedy jediná část nákladů, kterou můžeme změnou dodavatele ovlivnit.

Standardně se náklady na dodávku elektrické energie skládají ze dvou částí – z ceny za spotřebovanou kWh a z měsíčního poplatku. V ceníku dodavatele je stanovena cena za kWh (resp. MWh) a tato se vynásobí množstvím spotřebované elektrické energie, které naměřil Váš elektroměr. Dále se ve většině případů účtuje tzv. stálý měsíční plat, což je označení pro administrativní poplatek za správu odběrného místa. Jak již vyplývá z jeho názvu, tento poplatek se platí měsíčně a stále ve stejné výši bez ohledu na to, kolik elektřiny spotřebujete.

Distribuce elektrické energie

Druhou částí nákladů na elektrickou energii jsou náklady na distribuci – tzn. zjednodušeně na dopravu elektrické energie prostřednictvím drátů z elektrárny k Vám. Výše nákladů na distribuci se odvíjí od Vaší spotřeby, distribuční sazby a hodnoty hlavního jističe. Změnou dodavatele výši nákladů neovlivníte, protože cena je stanovena vždy fixně pro dané území na kalendářní rok. Jak se měnila cena distribuce v roce 2016, si můžete přečíst zde. Jediný způsob, jak ovlivnit náklady na distribuci je změnou distribuční sazby nebo optimalizací hlavního jističe.

Stejně jako u dodávky elektrické energie i u distribuce se náklady skládají ze dvou částí. Platí se zde pevně stanovená částka za spotřebované kWh dle údajů z elektroměru a dle distribuční sazby. K tomu se přičítá opět měsíční plat, jehož výše se odvíjí od hodnoty hlavního jističe a také od distribuční sazby na daném odběrném místě. Platí, že čím vyšší jistič, tím vyšší je měsíční poplatek. A samozřejmě i tento se platí stále stejně vysoký bez ohledu na to, kolik elektrické energie jste spotřebovali. Z toho důvodu se může výrazně vyplatit jeho snížení, o čemž se více dočtete zde.

Související služby

Pod tento souhrnný název se schovává několik poplatků a příspěvků, které se k odběru elektrické energie vážou. Jsou jimi:

  • Poplatek za systémové služby – Jedná se o poplatek za využití drátů vysokého napětí a jeho výše se odvíjí od celkové spotřeby elektrické energie.
  • Příspěvek na činnosti OTE, a.s. – Příspěvek na činnost operátora trhu, který vede statistiky a mimo jiné dohlíží na změnu dodavatele (eviduje u kterého dodavatele je každé jednotlivé odběrné místo). Od roku 2016 se nově platí formou měsíčního poplatku.
  • Příspěvek na podporu výroby elektřiny z podporovaných zdrojů energie – Část z celkových nákladů jsou také příspěvky na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Dříve se výše příspěvku odvíjela od množství spotřebované elektrické energie. Od roku 2016 je výpočet složitější a více se o něm dočtete zde.

Ke všem výše uvedeným položkám se ještě připočítá daň z elektřiny, která se platí v určité výši za každou spotřebovanou kWh. A na závěr se ještě přidá 21% DPH a celková částka, kterou po Vás bude dodavatel vyžadovat je na světě!

Podívejte se také, z čeho se skládá cena zemního plynu.

Komentáře