Pokus Abode

Abōde je zmes voľby a zodpovednosti . Abōde je mimoriadne silná čistiaca zmes pre dušu a životné prostredie. Očistite a eliminujte obmedzenia, ktoré ste si sami uložili, skreslenie reality a akékoľvek úlomky z nepodporujúcich sociálnych, osobných a rodinných vzorcov....