Ochrana údajů

Jak bude nakládáno s Vašimi údaji?

Těší mne Vaše návštěva na mých webových stránkách Šetříme zdroje a Váš zájem o tématiku snižování nákladů a spotřeby energií. Ochranu soukromých údajů beru velmi vážně a chci, abyste se při návštěvě mých webových stránek cítili dobře. Osobní údaje, které jsou získávány během Vaší návštěvy na mých webových stránkách (např. při vyplnění kontaktních formulářů), jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Bezpečnost

Přijímám technická a organizační bezpečnostní opatření, abych chránila u mne vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

Právo na informace

Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory mým snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravím.

Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na info@setrimezdroje.cz, kde jsem Vám k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Kodex ochrany údajů

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte mé webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která Vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, ze které mé stránky navštívíte, webové stránky, které u mne navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když mi je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, využití online poradny, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy.

Použití a postoupení osobních údajů

Vložením osobních údajů na některé z mých stránek souhlasíte se zasíláním obchodních informací. Vaše osobní údaje používám na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

Možnost odhlášení

Pracuji jen s údaji a kontakty, ke kterým jste mi dali souhlas. Chci Vaše údaje použít k tomu, abych Vás mohla informovat o možnostech snížení nákladů a spotřeby energií, novinkách na trhu nebo na webových stránkách, produktech a službách, případně zjistit Váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete mi to kdykoliv oznámit, abych mohla údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

Cookies

Web Šetříme zdroje používá cookies k tomu, abych mohla sledovat preference návštěvníků a abych mohla podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili mé stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.