Kdo za tím stojí?

Mgr. Tereza Dvořáková

tereza@setrimezdroje.cz

+420 732 846 990

Dle domluvy

Jmenuji se Tereza Dvořáková a jsem autorkou projektu Šetříme zdroje. Na následujících řádcích bych Vám ráda přiblížila, proč jsem vytvořila tento web a projekt.

Vystudovala jsem Environmentální studia, která mi přinesla mnoho informací o ochraně přírody z hlediska sociálních věd, ale také nové pohledy na běžný způsob života a spotřebitelské chování. Během magisterského studia jsem si k nim ještě přibrala přírodovědný obor Ekotoxikologie, která se zabývá působením chemických látek v životním prostředí. Dalo by se říci, že co se týče ochrany přírody, studovala jsem ji ze všech stran 🙂

V polovině roku 2013, kdy jsem dokončovala studium Ekotoxikologie, jsem se seznámila s vizí ENERGETICKÉHO DOBRA společnosti Optimal-Energy.cz,a.s. Okamžitě mne nadchla a divila jsem se, jak je možné, že jsem o jejich činnosti ještě neslyšela. Viděla jsem ten obrovský potenciál zároveň pomáhat lidem i přírodě.

V červnu 2013 se tak mou náplní práce stalo snižovat náklady na energie všem, kdo o to projeví zájem, a zároveň je chránit před neetickým jednáním některých subjektů na trhu s energiemi. Kromě snížení ceny energií jsme v Optimal-Energy.cz,a.s. pro naše klienty hledali způsoby, jak jim snížit spotřebu, aniž by se to nepříznivě dotklo jejich životního standardu. Výsledkem je naprosto dokonalé spojení toho, že klientům ušetřím peníze, zajistím, že mají vše správně nastaveno, a zároveň jim snížím spotřebu, čímž společně přispějeme ke snížení jejich ekologické stopy.   

S myšlenkou ENERGETICKÉHO DOBRA naprosto souzním, nicméně moje životní vize jde mnohem dál. Chci na tomto světě způsobit co největší pozitivní změnu! Chci pomoci lidem, aby neplatili víc, než musí, a mohli místo vydělávání na tyto náklady věnovat čas činnostem, které je naplňují. Zároveň chci pomáhat přírodě a to tím, že naučím co nejvíce lidí využívat technologie snižující spotřebu. A časem chci oblast energií rozšířit i o další oblasti každodenního lidského života, ve kterých je možné se chovat k přírodě šetrněji.

Základní myšlenka celého projektu a mé činnosti je:

Každý jsme jen kapka v oceánu. Ale co jiného je oceán, než spousta kapek?

Jako při hledání úspor, kdy při využití drobných opatření a drobných snížení nákladů vzniká ve výsledku velká úspora, tak i se snižováním spotřeby a ochranou přírody je to stejné. Když každý z nás bude tou malou kapkou a sníží svou spotřebu byť jenom o kousek, výsledné snížení celkové spotřeby bude významné a nezanedbatelné. Každá kapka se počítá!

Proto jsem se rozhodla vytvořit tento web, jehož prostřednictvím mohu o možnostech snížení nákladů a spotřeby energií informovat větší množství lidí. Mohu díky němu pomoci mnohem více lidem a zároveň ještě výrazněji snížit spotřebu jejich domácností a firem.

I Vy můžete být součástí - jako ten, kdo využije mých rad, nebo ten, kdo se bude aktivně podílet na šíření této myšlenky!

Každý z nás jsme kapkou.

Pojďme si společně vytvořit oceán!

 

Tereza Dvořáková