Jednorázové služby

Jakou situaci aktuálně řešíte?

 

Členové věrnostního programu získají za veškeré služby 5% cashback a 20 SP.

  • Revize smluvních vztahů a porovnání s možnostmi na trhu

Chcete udělat pořádek ve smlouvách a ověřit si, jaké máte podmínky, abyste něco nepromeškali? Zkontroluji pro Vás Vaše aktuální smlouvy, prověřím, že máte vše správně nastaveno (distribuční sazby, hlavní jistič atd.), a zjistím Vám, kdy a za jakých podmínek se smlouvy prodlužují. Zároveň Vám porovnám Vaše aktuální ceny s trhem, abyste věděli, jak si cenově stojíte.

  • Kontrola správnosti vyúčtování

Přišlo Vám vyúčtování s nedoplatkem a chcete ověřit, že je na něm vše správně? Prověřím to za Vás. Zkontroluji dle Vašich údajů, že Vám byla naúčtována správná spotřeba a také správná cena dle Vaší aktuálně platné smlouvy. V dnešní době se může stát, že Vám dodavatel omylem naúčtuje jinou cenu, než jakou máte ve smlouvě. Se mnou si můžete ověřit, že u Vás se to nestalo. 

  • Zhodnocení nabídky dodavatele

Přišla Vám nabídka smlouvy nebo dodatku od Vašeho stávajícího dodavatele či nějakého jiného? Chcete si ověřit, že jejím podpisem neuděláte chybu? Porovnám pro vás novou nabídku s Vaší stávající smlouvou a jinými možnostmi na trhu. Zhodnotím pro Vás výhodnost ceny i dalších smluvních podmínek (délka doby určité, sankce, složitost případného ukončení smlouvy). Nebudete tak kupovat zajíce v pytli a nestane se, že byste při vyúčtování byli nemile překvapeni.

  • Vypracování podkladů pro dodavatele energií

Chcete ukončit smlouvu, změnit distribuční sazbu, způsob úhrady záloh apod.? Nevíte, jaký formulář k tomu použít a co do něj vyplnit, nebo se Vám tím jen nechce ztrácet čas? Dejte mi k dispozici Vaše podklady a já pro Vás potřebné dokumenty připravím.

  • Kompletní zajištění přepisu smluv na jinou osobu

Potřebujete přepsat smlouvy na jinou osobu např. z důvodu stěhování, pronájmu nebo úmrtí? Kompletně se Vám postarám o potřebnou dokumentaci a pomohu Vám s výběrem vhodného dodavatele, pokud to budete požadovat. Bude-li to přepis vyžadovat, zastoupím Vás i při jednání s dodavatelem (např. při podpisu smlouvy o připojení k distribuční soustavě).

  • Řešení potíží s podomními prodejci

Podepsali jste vědomě či pod falešnou záminkou smlouvu s podomním prodejcem? Máte takových smluv podepsaných víc? Potřebujete od těchto smluv odstoupit a dát věci do pořádku? Pomohu vám. Mám zkušenosti s řešením velmi složitých situací a pomohu Vám zajistit vše tak, aby Vám nehrozila žádná pokuta.

  • Zastoupení při jednání s dodavatelem

Potřebujete vyřešit s dodavatelem reklamaci nebo cokoliv jiného? Ušetřím Vám hodiny telefonování nebo psaní emailů a na základě plné moci za Vás vše vyřeším.

Objednávka služeb

Pro bližší informace a objednávku služeb mne kontaktujte.

tereza@setrimezdroje.cz

+420 732 846 990