Jednorázové služby

Jakou situaci aktuálně řešíte?

 

Členové věrnostního programu získají za veškeré služby 5% cashback a 20 SP.

 • Revize smluvních vztahů a porovnání s možnostmi na trhu

Chcete udělat pořádek ve smlouvách a ověřit si, jaké máte podmínky, abyste něco nepromeškali? Zkontroluji pro Vás Vaše aktuální smlouvy, prověřím, že máte vše správně nastaveno (distribuční sazby, hlavní jistič atd.), a zjistím Vám, kdy a za jakých podmínek se smlouvy prodlužují. Zároveň Vám porovnám Vaše aktuální ceny s trhem, abyste věděli, jak si cenově stojíte.

 • Kontrola správnosti vyúčtování

Přišlo Vám vyúčtování s nedoplatkem a chcete ověřit, že je na něm vše správně? Prověřím to za Vás. Zkontroluji dle Vašich údajů, že Vám byla naúčtována správná spotřeba a také správná cena dle Vaší aktuálně platné smlouvy. V dnešní době se může stát, že Vám dodavatel omylem naúčtuje jinou cenu, než jakou máte ve smlouvě. Se mnou si můžete ověřit, že u Vás se to nestalo. 

 • Zhodnocení nabídky dodavatele

Přišla Vám nabídka smlouvy nebo dodatku od Vašeho stávajícího dodavatele či nějakého jiného? Chcete si ověřit, že jejím podpisem neuděláte chybu? Porovnám pro vás novou nabídku s Vaší stávající smlouvou a jinými možnostmi na trhu. Zhodnotím pro Vás výhodnost ceny i dalších smluvních podmínek (délka doby určité, sankce, složitost případného ukončení smlouvy). Nebudete tak kupovat zajíce v pytli a nestane se, že byste při vyúčtování byli nemile překvapeni.

 • Vypracování podkladů pro dodavatele energií

Chcete ukončit smlouvu, změnit distribuční sazbu, způsob úhrady záloh apod.? Nevíte, jaký formulář k tomu použít a co do něj vyplnit, nebo se Vám tím jen nechce ztrácet čas? Dejte mi k dispozici Vaše podklady a já pro Vás potřebné dokumenty připravím.

 • Kompletní zajištění přepisu smluv na jinou osobu

Potřebujete přepsat smlouvy na jinou osobu např. z důvodu stěhování, pronájmu nebo úmrtí? Kompletně se Vám postarám o potřebnou dokumentaci a pomohu Vám s výběrem vhodného dodavatele, pokud to budete požadovat. Bude-li to přepis vyžadovat, zastoupím Vás i při jednání s dodavatelem (např. při podpisu smlouvy o připojení k distribuční soustavě).

 • Řešení potíží s podomními prodejci

Podepsali jste vědomě či pod falešnou záminkou smlouvu s podomním prodejcem? Máte takových smluv podepsaných víc? Potřebujete od těchto smluv odstoupit a dát věci do pořádku? Pomohu vám. Mám zkušenosti s řešením velmi složitých situací a pomohu Vám zajistit vše tak, aby Vám nehrozila žádná pokuta.

 • Zastoupení při jednání s dodavatelem

Potřebujete vyřešit s dodavatelem reklamaci nebo cokoliv jiného? Ušetřím Vám hodiny telefonování nebo psaní emailů a na základě plné moci za Vás vše vyřeším.

Objednávka služeb

Objednávkový formulář

Odesláním formuláře vyjadřujete souhlas s obchodními podmínkami

Kterou službu chcete objednat?*
Souhlas*

Podmínky poskytnutí jednorázových služeb (doplnění Všeobecných obchodních podmínek).

 1. Poskytnutí jednorázových služeb je podmíněno poskytnutím správných údajů a podkladů ze strany zákazníka. Těmito podklady mohou být údaje o nákladech a spotřebě energií, kopie vyúčtování a smluv s dodavateli energií a osobní údaje potřebné pro identifikaci zákazníka u dodavatele nebo distributora energií. 
 2. Pokud zákazník není schopen podklady dodat, může jejich získání nechat na prodávajícího tím, že mu dá plnou moc pro získání potřebných informací od dodavatele energií. 
 3. Zákazník bere na vědomí, že bez kompletních podkladů mu nemůže být služba poskytnuta. Zákazník bere také na vědomí, že v případě neposkytnutí kompletních podkladů nebo prostředků pro jejich získání (plná moc prodávajícímu) nemá nárok na vrácení peněz.
 4. Objednávkou jednorázových služeb dává zákazník souhlas Tereze Dvořákové, bydliště Sokolská 363/6, 602 00 Brno, IČ: 01747657, se zpracováním osobních údajů a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.
 5. Objednávkou jednorázových služeb dává zákazník souhlas s poskytnutím osobních údajů společnosti Optimal-Energy.cz, a.s., sídlem Příkop 838/6, 602 00 Brno – Zábrdovice, IČ: 29235642, DIČ: CZ29235642, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6182, jakožto třetí straně, a to za účelem poskytnutí služeb, které vyžadují analýzu předaných podkladů.
 6. V případě, že to poskytnutí služby vyžaduje, je prodávající oprávněn použít poskytnuté podklady a osobní údaje v komunikaci s dodavatelem energií.