Jak se změní ceny v roce 2017?

V roce 2016 byla velmi příznivá situace, co se cen elektrické energie a zemního plynu týče. Ceny u obou komodit klesaly na burze na několikaletá minima a dodavatelé i zákazníci jásali. Tedy v některých případech. Naprostá většina dodavatelů tento stav, ke kterému došlo začátkem roku, přešla mlčením a nadále účtovala stejné ceny. Někteří potom s velkou slávou zlevnili plyn po topné sezóně (což už většině zákazníků zase tolik neušetřilo). V médiích se začaly objevovat zprávy o tom, že ceny budou v roce 2017 klesat. A jaká je realita?

 

Cena elektrické energie i zemního plynu se skládá z několika položek. Pojďme se podívat, co nás v jednotlivých položkách čeká v roce 2017.

Ceny dodávky

Ačkoliv se v médiích objevovaly zprávy o potenciálním zlevňování. Naprostá většina dodavatelů ponechala ceny pro své stávající zákazníky stejné i pro další období. Netýká se to ceníků, kde máte nasmlouvanou konkrétní cenu pro určité časové období a kde pokles nehrozí, ale většiny standardních ceníků. Najdeme u nich možná zvýhodněné ceníky pro nové odběratele, nicméně stávající zákazníci budou platit stále stejně, pokud neupraví svou aktuální smlouvu. Počet dodavatelů, kteří zlevnili, se pohybuje v jednotkách. Jsou mezi nimi např. Dobrá energie, s.r.o. u obou komodit a Amper Market a.s. u elektřiny.

Je možné, že dojde ke zlevnění v průběhu roku 2017, jako tomu bylo letos. V květnu letošního roku zlevnilo ceny zemního plynu hned několik velkých společností. Pokud by však k takovému zlevnění mělo dojít opět až po topné sezóně, možná je nejvyšší čas uvažovat o revizi smluvních vztahů a případné změně dodavatele.

Distribuce elektrické energie

U domácností dojde k roce 2017 ke zdražení průměrně o 1,8 % v regulovaných cenách distribuce. Nejlépe je na tom území ČEZ Distribuce, a.s., kde bude cena distribuce průměrně zlevněna o 1,1 %. Nejvyšší zdražení naopak zaznamenají domácnosti na území E.ON Distribuce, a.s., jimž se cena zvýší průměrně o 8,6 %. Obdobně na tom jsou i ceny distribuce pro podnikatele.

Konkrétní změna nákladů závisí vždy na distribuční sazbě a hodnotě hlavního jističe. U některých sazeb a jističů dochází ke snížení nákladů, u jiných ke zvýšení. V případě, že chcete porovnání, jak to bude přímo ve Vašem případě, můžete se na mne obrátit.
Obrázek 1: Očekávané průměrné změny regulovaných cen v jednotlivých distribučních územích (Zdroj: ERÚ).


Další změny se týkají cen souvisejících služeb. Příspěvek na činnost OTE, a.s. (operátora trhu) klesá ze 6,58 Kč na 4,9 Kč bez DPH za každý měsíc a každé odběrné místo. Úspora činí něco přes 24 Kč ročně na každý elektroměr. Klesá také příspěvek na systémové služby z 99,71 Kč na 93,94 Kč bez DPH za každou spotřebovanou MWh.

Zpočátku vypadala nadějně možnost snížení příspěvku na podporu výroby elektřiny z podporovaných zdrojů energie (OZE), nicméně na základě rozhodnutí Evropské komise byly tyto příspěvky sníženy méně, než se očekávalo. V roce 2017 nadále zůstávají v platnosti dva způsoby výpočtu tohoto příspěvku.

Podle prvního způsobu se příspěvek počítá jako součin proudové hodnoty (A) hlavního jističe, počtu měsíců a ceny 18,01 Kč/A/měsíc. V roce 2016 to bylo 23,96 Kč/A/měsíc, takže je zde pokles, nicméně tento se projeví až u poměrně vysokých spotřeb. Pro standardní spotřeby domácností a drobných podnikatelů se bude výpočet řídit druhým způsobem a náklady zůstanou stejné.

Podle druhého způsobu výpočtu se příspěvek počítá jako součin spotřeby v MWh a částky 495 Kč. Ceny jsou opět bez DPH. Tato částka je shodná jako v roce 2016, nedošlo zde tedy k poklesu ani nárůstu.

Pro každého odběratele elektrické energie se způsob výpočtu příspěvku stanoví podle toho, která varianta vyjde nižší. Jak již bylo řešeno, většina domácností a drobných podnikatelů bude mít výpočet stanoven druhým způsobem. Výpočet podle prvního způsobu se vyplatí a tedy i uplatní např. u odběratelů s jističem 3x25A až od spotřeby nad 33 MWh ročně.

Distribuce zemního plynu

Cena přepravy zemního plynu vzroste v roce 2017 průměrně o 2,67 %. Nejlépe je na tom území Pražské Plynárenské Distribuce, a.s., kde cena vzroste průměrně o 0,96 %. Nejvyšší nárůst o průměrně 3,69 % zaznamenají zákazníci na území E.ON Distribuce, a.s., kde je zároveň i nejdražší průměrná cena regulované složky distribuce. Příspěvek na OTE, a.s. u zemního plynu klesá z 1,28 Kč/MWh na 1,06 Kč/MWh.

Zde je třeba podotknout, že v případě zemního plynu tvoří náklady na distribuci pouze cca 20 % z celkové ceny. Zvýšení o pár procent nebude tedy v celkových nákladech za zemní plyn tak výrazné.

 

Obrázek 2: Vývoj průměrných regulovaných cen plynu (distribuce, přeprava, OTE) pro zákazníky podle jednotlivých distribučních společností v ČR (Zdroj: ERÚ).

Změny cen distribuce plynu 2017

Komentáře