E.ON zdražuje, někomu již podruhé

Pokud máte jako dodavatele elektrické energie společnost E.ON Energie a.s. (a nejste zákazníkem s individuální cenou), máte prakticky 100% jistotu, že se Vám za poslední rok zdražila elektřina. A s velkou pravděpodobností se Vám při nejbližší příležitosti zdraží znovu, přičemž nyní se k ní přidá i zemní plyn.

E.ON začal zdražovat elektřinu v říjnu 2017 u smluv s ceníkem Trend (smlouvy na rok, které se vždy o rok prodlouží). V lednu 2018 potom zdražil všem klientům s dobou neurčitou a s ceníkem Variant (také smlouvy na rok).

V červnu 2018 se cena u ceníků Trend zvýšila znovu a cenově se srovnala s dobou neurčitou. V praxi to znamená, že zákazníci s ceníkem Trend, kterým se od 1.6.2018 dál prodloužila smlouva, platí nyní stejnou cenu, jako kdyby měli dobu neurčitou, ale na rozdíl od doby neurčité nemohou kdykoliv odejít. Ztrácí se tak veškerá výhoda z toho mít dobu určitou s fixovanou cenou.

A nyní, od listopadu 2018 se cena u těchto ceníků opět zvyšuje a stává se tak dražší než doba neurčitá. V tomto případě už zde není vůbec žádná výhoda z toho tuto smlouvu na dobu určitou. Máte vyšší cenu než u doby neurčité, máte ji fixovanou na celý rok (tj. nemůže se změnit) a smlouvu nemůžete vypovědět dřív než za rok. Tedy pokud jste ji nechali prodloužit.

Na obhajobu E.ONu je potřeba říct, že zdražení elektřiny si žádá aktuální situace na burze a že během letošního roku k němu přistoupila již celá řada dodavatelů. Zřejmě se dalšímu plošnému zdražování nevyhneme. Velké změny ceníků pravděpodobně nastanou k 1.1.2019. Tipuji, že brzy nás čeká i další zdražení doby neurčité u E.ONu, vzhledem k tomu, na jakou cenu se vyšplhaly ceníky Trend.

E.ON se tímto zvýšením ceny řadí mezi jedny z nejdražších dodavatelů. U listopadového ceníku Trend vychází v některých případech jako úplně nejdražší. Existuje tedy velké množství možností, kde je možné se velkému zvýšení nákladů vyhnout nebo je dokonce ještě snížit.

Pro ilustraci, co to znamená zvýšení ceny u E.ONu pro domácnost s průměrnou spotřebou 1,5 MWh, která elektřinou netopí ani neohřívá vodu.

V tabulce vidíte vývoj cen u ceníku Trend Listopad od roku 2016 a aktuální ceny ceníků Variant a Elektřina (doba neurčitá), které se zdražily začátkem letošního roku. První řádek udává ceny, které jsou v současnosti ještě dostupné, a máte tedy možnost si porovnat, o kolik víc se platí u E.ONu při těchto spotřebách.

Z tabulky je také patrné, že ceník Trend Listopad, který vejde v platnost 1.11.2018 je při spotřebě 1,5 MWh o 200 Kč ročně dražší než doba neurčitá. Čím větší spotřebu máte, tím větší bude tento rozdíl.

Hůř jsou na tom domácnosti, které elektřinou topí a ohřívají vodu. Následující tabulka udává cenové rozdíly pro spotřebu 10 MWh ročně a dvoutarifní sazbu na vytápění elektřinou.

I zde je patrné zvyšování ceny od roku 2017 a rozdíly se pohybují ve větších hodnotách. Ceník Trend Listopad 2018 je tak o více než 1400 Kč ročně dražší než doba neurčitá.

Na této tabulce je také vidět, že s tímto ceníkem, můžete za dodávku elektřiny zaplatit téměř o polovinu více než u cen, které jsem ještě stále schopna zajistit.

Podívejme se také, jak si cenově stojí firemní odběry. V následující tabulce je porovnání pro jednotarifní odběr 10 MWh ročně.

Zde uvádím ceníky měsíce prosinec z roku 2016 a 2017, protože k prvnímu zdražení došlo až v prosinci 2017. Letošní prosincový ceník ještě znám není, nebude však levnější než ten listopadový, který je v tabulce uveden.

Ceny elektřiny pro firmy jsou obecně dražší než pro domácnosti. Jsou zde však také větší možnosti úspor . Také zde s novým listopadovým ceníkem můžete zaplatit téměř o 50 % vyšší cenu v porovnání s levnějším ceníkem, který je na trhu dostupný.

I zde také platí, že čím větší spotřeba, tím větší rozdíly mezi ceníky a mezi dodavateli. Pokud tedy máte větší spotřebu elektřiny, velmi Vám doporučuji co nejdříve prověřit smlouvu a riziko zdražení, abyste potom při vyúčtování nebyli nemile překvapeni.

Jak jsem psala v úvodu, zdražení se netýká jenom elektřiny, ale poprvé i plynu. Mám také pocit, že i ve zdražení plynu se E.ON řadí mezi průkopníky, protože většina dodavatelů zatím reagovala na zvyšování cen na burze zrušením výhodnějších ceníků a zavedením nových dražších.

Takže, jak si na tom stojí E.ON, co se týče plynu?

Následující tabulka uvádí cenové porovnání stávajících ceníků Variant a Standard (pro jižní Moravu) a jejich nové podoby, kterou získají po listopadovém zdražení. Pro porovnání opět uvádím ceny, které jsou na trhu ještě dostupné, a jako referenci také standardní ceník innogy na dobu neurčitou.

innogy je na většině území ČR dominantním dodavatelem plynu a je tedy tím, vůči komu se řada dodavatelů snaží být levnější. E.ON do plánovaného zdražení byl levnější než innogy. Po tomto zdražení tomu tak již neplatí. Tedy minimálně do doby, než zdraží i innogy, pokud k tomu dojde.

Řada odběratelů v minulosti přešla od innogy k E.ONu právě proto, že měli levnější plyn. A ano, v mnoha případech E.ON vycházel velmi dobře. Na tomto případě se však ukazuje, že je potřeba smlouvy průběžně kontrolovat, protože co platilo jeden rok, v dalším roce již nemusí být pravda.

Když se tedy podíváme na zvýšení cenu v rámci ceníků u E.ONu, zjistíme, že v případě ceníku Variant se náklady na 20 MWh roční spotřeby zvýší o přibližně 2 500 Kč ročně. U ceníku Standard (pro jižní Moravu, jiná území mají původní ceník trochu dražší) je to zdražení o necelé 2 000 Kč ročně. A oba nové ceníky jsou dražší než innogy.

Zároveň je vidět, že při vhodné volbě dodavatele je možné cenu ještě snížit oproti původním ceníkům a že nová cena ceníku Standard je asi o 30 % dražší než cena dostupná.

 

Na závěr tohoto ne příliš pozitivního zhodnocení aktuální situace chci ještě dát pár rad. V letošním roce se ukázalo, že v případě zdražení dodavatelé svým klientům posílají tuto informaci dopředu písemně. Je to pro ně výhodné, protože se tím klientovi zkrátí lhůta, ve které může využít svého práva pro odstoupení od smluv z důvodu zvýšení ceny. Možnost odstoupit potom je jenom do desátého dne před účinností zvýšení ceny.

Často s touto informací posílají i novou smlouvu k podpisu, kde oproti zvýšení ceny slibují buď zachování stávající ceny, nebo naopak ještě snížení. Může to vypadat lákavě, ale má to dva háčky. Prvním je, že nabízená cena v porovnání s trhem nemusí být zase tak moc výhodná. Jak je vidět v tabulkách, i oproti cenám E.ONu před zdražením se dalo ještě ušetřit.

Druhý háček je asi závažnější. Někteří dodavatelé využili této situace k tomu, aby klientům poslali velmi nevýhodné smlouvy pod záminkou, že se jim nezdraží. Bohužel se jedná o smlouvy, které jsou potom jen těžko vypověditelné nebo prakticky nevypověditelné a u kterých zřejmě ve výsledku dojde ke zvýšení ceny, ale bez možnosti od smlouvy odstoupit.

V takovém případě si podpisem smlouvy, kterou Vám poslal Váš dodavatel společně s oznámením o zvýšení ceny, můžete spíš uškodit. Velmi tedy doporučuji před podpisem jakýchkoliv smluv konzultovat tuto nabídku s odborníkem.

Komentáře